Foto impressie workshops 2013

Enkele reacties van deelnemers aan de filosofische workshops in Arthel 2012


‘Een week van inspiratie, warmte, wijsheid en vriendschap in een prachtige omgeving!’
Jeanet Meijs (bestuurslid Beter Onderwijs Nederland, Breda)


‘Een fantastische week met bijzondere momenten van samenvallen, met de ander, de tijd, de woorden en de plaatsen’. Dagmar Baumann (docent kunstacademie Willem de Kooning, Rotterdam)


‘Het landschap ligt nonchalant wonderschoon te zijn, de ruimte en de stilte zijn groots. De inzichten die Joke zo helder met ons deelt laten me tegelijkertijd een grote ruimte en stilte in mezelf ervaren. Wat jullie in Arthel creëren, met inspiratie, energie en gastvrijheid heeft mij een zeer vrije gast doen zijn.’
Agnes Willenborg (Design strategist, Amsterdam)


‘Op reis gaan en dan thuiskomen. Waardevolle uren filosofie, vol passie, tekenen op het veld, wandelen naar Vezelay. Mooie ontmoetingen en gesprekken!’. Joke van Driel (therapeute Dordrecht)


‘Wat een heerlijk verblijf in jullie herberg. Filosoferen en schilderen liggen in elkaars verlengde’.
Marian van Reenen (administratief medewerkster, Hilversum)


‘Deelname aan jullie zomeracademie heeft mij in meerdere opzichten veel gebracht: een verdere verdieping van mijn kijk op en ervaring met de tijd. De bijzondere ontmoetingen met de andere deelnemers gaven eveneens een extra dimensie aan deze week’,
Pieter van Run (consultant European Affairs, Leiden)


‘Het was een mooi moment in de tijd om bij jullie te mogen zijn en worden. Bedankt voor de ruimte om te groeien!’
Eveline Peters (Master student Anthropologie, Leuven)


‘Niet te meten hoe dit mens in wording zich deze week bij jullie heeft gevoeld! Het was zo waardevol en warm.
Dank aan iedereen!’
Greetje Sloten (Bergen)


‘Verdieping, verruiming en verbreding, in alle opzichten, ook voor het werk aan mijn volgende boek’.
Marijke Gravesteijn (schrijfster, Maarn)


‘Bijzondere dagen die we vulden met ont-moeten, rust en stilte. Ik vond een plek waar natuur en cultuur samenvielen. Een bezielende ervaring'.
Leony Hoeflaak (maatschappelijk werkster, Leiden.)


‘Wat een rijkdom jullie te leren kennen in de prachtige herberg waar het ontwaken elke dag een feest van lijnen en licht was’. Lenie Peters (psychotherapeute, Rotterdam)


‘Kraanvogels vliegen boven Arthel en veranderen in een slordige klont van veren en vleugels, luisteren naar de stemmen beneden, flarden van woorden en zinnen: “Moi profond, Dalloway, mens in wording, ik en zelf, hervonden tijd” en plukken de eeuwigheid in het ogenblik.’ Suzanne Wolff (non profit ondernemer Mirador)


"Het huis met de bloedrode luiken, ruimte als een plek voor uitzicht op vroeger, op later, op verte". Dank voor de passie in de filosofie, dank voor een gastvrijheid die vrij laat.
Astrid van Zon (Directeur Rozemarijn Geestelijke gezondheidszorg)


Open je zintuigen om een voorbericht te kunnen ontvangen. De nevel trekt op. Je hoeft er niets voor de doen, wel iets voor te laten.
Maartje van der Wiel (therapeute, Bergen)


"En dat is volgens mij ook het belang van het op deze manier bezig zijn met deze themata, juist bij deze thema’s van ik en zelf, tijd en eeuwigheid. Of je zelf deel hebt aan zo’n uitgesproken eeuwigheidswaarde hangt hierbij sterk af van je eigen inspanningen. Nu heb ik het idee dat we daar best aardig in geslaagd zijn, ook al zijn we beginners.
Of misschien wel juist omdat we beginners zijn. We werden niet vastgepind, maar doorgeleid op de weg die we zijn ingeslagen in de Auberge, voerend naar een nieuwe toekomst."
(Michel Gastkemper, journalist, blogger)